Boek verschenen over onderwijsminister Gerrit Bolkestein

maandag 12 januari 2009, 16:21

In Den Haag is een door de Nijmeegse historicus Casper Kirkels geschreven monografie over Gerrit Bolkestein (1871-1956) gepresenteerd. Hij was in de periode 1939-1945 minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en in het midden van de 20e eeuw een belangrijk denker over onderwijsvernieuwing. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan minister Plasterk en aan Frits Bolkestein, kleinzoon van Gerrit Bolkestein.

De minister ging kort in op de betekenis van zijn verre voorganger en op de voortdurende discussie over onderwijsvernieuwing. Centraal lijkt daarin te staan de vraag of gekozen moet worden voor onderwijs waarin zelfontplooiing voorop staat of voor onderwijs dat vooral is gericht op kennisoverdacht.

Het boek van Kirkels laat volgens Plasterk zien dat Bolkestein al zag dat onderwijs vooral beide moet bieden: zelfontplooiing én kennisoverdacht. Eind vorige eeuw is de balans volgens de minister iets te ver doorgeslagen naar zelfontplooiing. Volgens hem zijn juist minder kansrijke leerlingen gebaat bij een meer gestructureerde of (anders gezegd) traditonele vorm van onderwijs, waarin bijvoorbeeld duidelijke doelen worden gesteld ten aanzien van basiskennis van taal en rekenen.