CDA-politicus en oud-voorzitter RSV-enquête Van Dijk overleden

dinsdag 30 december 2008, 15:05
 Drs. C.P. van Dijk vergrootglas

In zijn woonplaats Rotterdam is gisteren C.P. (Kees) van Dijk op 77-jarige leeftijd overleden. Van Dijk was Tweede en Eerste Kamerlid voor het CDA, minister van Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten-Van Agt II en III, en minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Lubbers II. Bekendheid verwierf hij echter vooral door de leiding die hij gaf aan de parlementaire enquête naar RSV, waarbij hij geregeld gebruikmaakte van zijn onderkoelde humor.

Van Dijk werkte voor hij de politiek inging als bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea en bij de OESO en de Wereldbank. Als orthodox protestant sloot hij zich aan bij de CHU. In 1977 begon zijn Haagse loopbaan als Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij woordvoerder volkshuisvesting, buitenlandse handel en financiën.

Zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken verliep moeizaam, onder meer door verstoorde relaties met de ambtenarenbonden. Hij was bovendien enige tijd uitgeschakeld door hartproblemen. In 1999 leidde hij het onderzoek naar de Ceteco-affaire, waarbij Zuid-Hollandse bestuurders onvoorzichtig waren omgegaan met het beheer van de provinciale financiën.

bronnen: De Pers, biografisch archief PDC