A. (Albert) van den Bosch

foto A. (Albert) van den Bosch
bron: Website VVD.nl

VVD'er die vier jaar Tweede Kamerlid was na eerder dertien jaar burgemeester van Zaltbommel te zijn geweest. Daarvoor werkte hij in het bedrijfsleven en was hij zelfstandig projectmanager. Ook leidde hij enige jaren de VVD-fractie in de gemeenteraad van Utrecht. Als Tweede Kamerlid woordvoerder defensie en nationale en internationale inzet van de krijgsmacht. Hield zich voorts enige tijd bezig met het binnenlands bestuur. Stond bekend als een echte 'burgervader', die belangstelling toonde voor de inwoners van zijn gemeente. Als Kamerlid toonde hij die betrokkenheid vooral met militairen en veteranen.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Albert (Albert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zeist, 18 september 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1976

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • projectmanager Imtech Telecom Consultancy & Management B.V., 2002
 • eigenaar Bottom Up Management & Consulting B.V., van 2002 tot 2004
 • burgemeester van Zaltbommel, van 15 mei 2004 tot 31 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • lid bestuur Dierenvoedselbank Deventer, vanaf 1 augustus 2021
 • lid Strategische Adviesraad Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO), vanaf 1 september 2021

vorige (2/17)
 • voorzitter Manhuysfonds, van 2004 tot 30 maart 2017
 • lid delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de OVSE

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • ambassadeur Matthäuspassion in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, vanaf 2004
 • ambassadeur DVB (Dressuur Stal Van Baalen) Foundation te Zaltbommel, vanaf 2013

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Bracht in 2018 een initiatiefnota uit over het reservistenbeleid (35.059)
 • Diende in 2020 samen met Harry van der Molen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, of statenleden en eilandsraadsleden van raads-, onderscheidenlijk staten- en eilandsraadscommissies. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.397)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.