Oud-minister Pieter Bogaers op 84-jarige leeftijd overleden

maandag 7 juli 2008, 8:27
 drs. P.C.W.M. Bogaers vergrootglas

In zijn woonplaats Amersfoort is zaterdag, drie dagen nadat hij 84 jaar was geworden, Pieter Bogaers overleden. Hij was in de kabinetten-Marijnen (1963-1965) en -Cals (1965-1966) minister van Volkshuisvesting. Eerder was hij als econoom medewerker van prof. Van den Brink, en vervolgens directeur van het wetenschappelijk bureau van de Katholieke Arbeidersbeweging en Tweede Kamerlid voor de KVP (1959-1963).

Bogaers voerde als minister een sterk op bouwen gericht beleid. Tijdens zijn bewind werd de bouwproductie opgevoerd naar 100.000 woningen per jaar. Als verantwoordelijke voor de ruimtelijke ordening stond hij met de Tweede nota over de ruimtelijke ordening aan de wieg van het groeikernenbeleid, waarin plaatsen rond de grote steden mochten uitbreiden ter opvang van de groeiende stedelijke bevolking. Bogaers was een krachtige minister, die optimaal gebruik wist te maken van de alom gevoelde noodzaak om prioriteit te leggen bij de volkshuisvesting.

Als vertegenwoordiger van de vakbondsvleugel in de KVP behoorde Bogaers tot de linkervleugel van zijn partij. In 1966 was hij naast Cals de enige KVP'er die geen zitting nam in het tussenkabinet-Zijlstra. Met onder meer Van Doorn en Jurgens richtte hij in 1968 de PPR op. Later verliet hij die partij weer, omdat hij zich niet kon vinden in het niet-confessionele karakter van de PPR.

bronnen: Trouw, biografisch archief PDC