Wereldbank

Logo Wereldbank

Deze gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is opgericht in 1944. De Wereldbank richt zich op armoedebestrijding en verbetering van de levensstandaard in voornamelijk ontwikkelingslanden. Dit doet zij door middel van het verlenen van financiële en technische assistentie.

De Wereldbank bestaat uit twee ontwikkelingsinstellingen, de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en de International Development Association (IDA). De IBRD richt zich op minder rijke landen en kredietwaardige ontwikkelingslanden. De IDA richt zich op de allerarmste landen. Beide instituties zorgen voor leningen, rente-vrije kredieten en beurzen voor ontwikkelingslanden om voornamelijk onderwijs, infrastructuur en communicatiemiddelen te verbeteren.

Bij de Wereldbank zijn circa 190 landen aangesloten. De afgevaardigden van deze landen (meestal de ministers van Financiën) vergaderen minimaal een keer per jaar. Het secretariaat van de Wereldbank is gevestigd in Washington (Verenigde Staten). Daarnaast heeft de organisatie kantoren in meer dan 130 landen, waar in totaal ongeveer 10.000 mensen werkzaam zijn.

De vijf opkomende economieën van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika vinden dat de Wereldbank zich teveel inzet voor westerse belangen. Als tegenhanger van de Wereldbank werd in juli 2014 een nieuwe ontwikkelingsbank opgericht door deze BRICS-landen.