Premier: regeerakkoord geen belemmering voor politiek debat

vrijdag 2 mei 2008, 9:41

Premier Balkenende vindt binding tussen kabinet en een Kamermeerderheid noodzakelijk en ontkent dat afspraken het politieke debat belemmeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op kritiek van vicevoorzitter Tjeenk Willink van de Raad van State. De vicevoorzitter vindt dat door coalitieafspraken het politieke en maatschappelijke debat wordt uitgehold. De Tweede Kamer had om een kabinetsreactie gevraagd en wil hierover een debat.

De premier stelt dat het aan de Kamerfracties is om te beslissen hoever zij willen gaan in hun binding. Hij wijst er verder op dat vanaf 2002 er meer ruimte is geschapen tussen kabinet en Kamermeerderheid. Sindsdien kwamen er alleen regeerakkoorden op hoofdlijnen. Er is volgens de premier sprake van een golfbeweging in het politieke debat. In de jaren zestig en zeventig was sprake van polarisatie, nadien van ontideologisering. Nu lijkt er nu weer sprake te zijn van grotere politisering.

Het kabinet onderschrijft de kritiek van Tjeenk Willink dat de politiek zich te veel richt op incidenten en te weinig op de grote lijnen. De beleidsagenda van het kabinet is mede bedoeld om die grote lijnen beter in beeld te krijgen, zo schrijft de premier.

bron: brief minister-president, website ministerie van algemene zaken


verwant nieuws

meer over