Tjeenk Willink: kleine afstand tussen kabinet en Kamer belemmert debat

woensdag 9 april 2008, 14:13

In de Tweede Kamer wordt te weinig gedebatteerd over grote politiek-maatschappelijke kwesties. Dat is onder meer een gevolg van de hechte regeerakkoorden. Een grotere afstand tussen kabinet en Tweede Kamer is wenselijk om zo het politieke debat weer te laten plaatsvinden waar dat thuishoort: in het parlement. Dat stelt vicepresident Tjeenk Willink in zijn inleiding bij het jaarverslag van de Raad van State over 2007.

Tjeenk Willink stelt dat het afnemen van het politieke debat in de Kamer de maatschappelijke tegenstellingen en polarisatie in de samenleving vergroot. Behalve het ontbreken van debat zijn volgens de vicepresident ook afname van aandacht voor constitutionele waarden en voor staatkundige spelregels oorzaken voor een steeds groter wordend legitimiteitsprobleem. De kennis van en het begrip voor beginselen van de democratische rechtsstaat zijn volgens Tjeenk Willink zowel bij politici als ambtenaren en journalisten afgenomen. Spelregels lijken soms zelfs doelbewust te worden genegeerd.

Zorgen uit de vicepresident verder over de kwaliteit van wetten, die soms al worden gewijzigd voor ze goed en wel zijn ingevoerd. Voorbereiding, totstandkoming en invoering van wetten vragen tijd en continuïteit. Ten slotte adviseert Tjeenk Willink de samenwerking in het Europese besluitvormingsproces te verbeteren. Op een aantal punten schiet die samenwerking nu nog tekort. Het Verdrag van Lissabon maakt een extra inspanning op dit gebied nog klemmender.

bron: jaarverslag Raad van State op www.raadvanstate.nl