LPF en de Tweede Kamerverkiezingen tussen 2002 en 2006

De Lijst Pim Fortuyn was van 2002 tot 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Na de moord op partijleider Fortuyn werd de partij geteisterd door onderlinge ruzies. Dat leidde in de loop der jaren tot zetelverlies en in 2006 behaalde de partij helemaal geen zetels.

In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de LPF en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen tussen 2002-2006. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de LPF deelnam aan de verkiezingen. Ook de belangrijkste gevolgen van de verkiezingen voor de LPF staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zetels en het gevormde kabinet naar aanleiding van de verkiezingen.

In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond de LPF en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 2002.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar aangegeven wie de lijsttrekker was, welke kandidaten op de kandidatenlijsten stonden en wat het verkiezingsprogramma voor dat jaar was.

 
  • (Nog) niet beschikbaar

2.

Verkiezingsuitslag

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.

 

Jaar

Zetels

Percentage

2006

0

0,2

2003

8

5,7

2002

26

17,0

  • (Nog) niet beschikbaar

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogramma's en verkiezingsaffiches is dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.


Meer over