Afscheid Ferd Crone (PvdA) als Tweede Kamerlid

dinsdag 13 november 2007, 16:08

In de Tweede Kamer is afscheid genomen van PvdA-Tweede Kamerlid Ferd Crone. Hij is benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Ferd Crone kwam in 1994 in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij onder meer bij de FNV.

Als Kamerlid hield Crone zich aanvankelijk vooral bezig met het milieubeleid. Hij was in 1995 één van de initiatiefnemers voor het houden van een parlementair onderzoek naar klimaatverandering en het broeikaseffect. Een ander onderwerp waar Ferd Crone intenstief bij betrokken was, was de privatisering van de energiesector.

Sinds 1998 was Crone financieel woordvoerder van zijn fractie. Verder was hij een jaar voorzitter van de vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontving Crone het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zal worden opgevolgd door Anja Timmer, die eerder Kamerlid was in de periode 2003-2006.

bron: www.tweedekamer.nl