Solide Multiculturele Partij

logo SMP

De Solide Multiculturele Partij (SMP) zag zichzelf als vertegenwoordiger van de gemeenschap. De partij wilde een zelfstandige en onafhankelijke opstelling in het politieke machtscentrum innemen en in gemeenschapszin groot worden.

Het uitgangspunt van de SMP was 'gelijke behandeling voor iedereen op basis van recht en rechtvaardigheid'. Het doel van de partij was het ontwikkelen, bevorderen en in stand houden van een multiculturele samenleving in Nederland en tegelijkertijd mensen in hun waarde laten. Om dit doel te bereiken, wilde de SMP proberen vooroordelen tussen mensen zoveel mogelijk weg te nemen.

De lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was Max Sordam. De partij deed alleen mee in de kieskringen Amsterdam en Rotterdam. De SMP heeft bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer behaald.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten van het verkiezingsprogramma van 2006 waren:

 • een generaal pardon voor 'witte' illegalen
 • eerste vereiste voor immigranten is beheersing van de Nederlandse taal
 • informatiebijeenkomsten voor Nederlandsers (op vrijwillige basis) om kennis op te doen van andere culturen
 • harder aanpakken van productie en handel in drugs
 • verhoging van straffen om het aantal geweld- en zedendelicten terug te dringen
 • een prestatiegerichte samenwerking tussen Justitie en ministerie van BZK en tussen Openbaar Ministerie en politie om criminaliteitbestrijding te bevorderen
 • rechtstreeks gekozen burgemeester
 • maatregelen nemen om uitvallers in het onderwijs te verminderen
 • het beroep leraar moet aantrekkelijker worden gemaakt
 • verhoging kinderbijslag voor buitenlandse kinderen van migranten
 • werknemers en ambtenaren moeten meer prestatiebeloning krijgen
 • bevordering van arbeidsparticipatie van migranten, ouderen en laaggeschoolden
 • inkomensafhankelijke regelingen beperken
 • meer concurrentie tussen zorgverzekeraars om positie van cliënten en patiënten te versterken

2.

Kerngegevens

Kiezers:

184 (22 november 2006)


Meer over

Kijk voor meer informatie over de Solide Multiculturele Partij op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.