Islam Democraten (ID)

De partij Islam Democraten (ID) werd opgericht omdat er steeds meer vraag was naar een politieke beweging met islamitische grondslag. De partij nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2006.

ID was geen religieuze partij, maar werkte wel vanuit een religieuze overtuiging. Op grond van deze overtuiging werd het mensbeeld en wereldbeeld (de ideeën) gevormd. Het streven van de ID was te zorgen voor een sociale en rechtvaardige samenleving, waarbij mensen niet naast maar met elkaar leven.

Het begrip 'shura' stond centraal bij de partij. Dit betekent hetzelfde als democratie: participeren in het maken van politieke beslissingen. De partij deed aan de Tweede Kamerverkiezingen mee in:

De ID heeft bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer behaald.

1.

Kerngegevens

Kiezers:

4.339 (22 november 2006)


Meer over

Kijk voor meer informatie over de Islam Democraten op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.