Ad Bos Collectief (ABC)

logo abc

Het Ad Bos Collectief werd op 10 augustus 2006 opgericht door klokkenluider Ad Bos. Met deze partij wilde hij een einde maken aan de 'vriendendienst' en 'belangenverstrengeling' binnen de huidige Nederlandse Staat.

De 'Macht bij de burger' stond centraal bij het Ad Bos Collectief. Volgens de partij horen de burgers boven de Tweede Kamer te staan: zij beslissen wat er in het land moet gebeuren en controleren of de Tweede Kamer deze beslissingen juist uitvoert. Het doel van de partij was om van Nederland een democratische rechtsstaat te maken zoals dat in de Grondwet is vastgelegd.

De partij was niet rechts of links en had als hoogste prioriteit het vertrouwen van de burgers terugwinnen door een goede samenwerking tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (Trias Politica).

De lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was Ad Bos. De partij deed niet mee in Drenthe, Zeeland en het oostelijk deel van Noord-Brabant (kieskring Den Bosch). Het Ad Bos Collectief heeft bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer behaald.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2006

De belangrijkste speerpunten van het verkiezingsprogramma 2006 waren:

 • openbaar maken ledenlijsten van politieke partijen
 • aantal vertegenwoordigers in het land verminderen
 • nevenfuncties Kamerleden verbieden
 • geen aanpassingen aan de AOW
 • door middel van een generaal pardon zorgen voor een rechtvaardig en menselijk asiel
 • onderwijs kleinschaliger met zo min mogelijk sturing van de overheid
 • invoeren referendum over dienstplicht voor schoolverlaters
 • terugdringen bureaucratie in de zorg, onderwijs en openbare orde en veiligheid
 • rechters worden onafhankelijk
 • nevenfuncties van alle justitie en rechterlijke macht openbaar maken
 • teruggave 'kwartje van Kok'.

2.

Kerngegevens

Opgericht:

10 augustus 2006

Oprichter:

Ad Bos

Kiezers:

5.149 (22 november 2006)


Meer over

Kijk voor meer informatie over het Ad Bos Collectief op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.