LRVP-het Zeteltje

logo lrvp

De LRVP-het Zeteltje was een culturele maatschappelijke vereniging, gebaseerd op de grote digitale muziekstroming uit de jaren 90. Die stroming was volgens de partij de basis van een stroming van 'liefde en respect' en 'de wereld samen beter maken'. De partij werd opgericht in 2004. Het doel was om in 2011 uitgegroeid te zijn tot een volwaardige politieke partij.

Het motto van de partij was 'een Zeteltje Moraal'. De partij stond voor liefde, respect en vrijheid voor iedereen en wilde deze gedachte universeel maken, zodat iedereen dezelfde denkwijze en opvatting zou krijgen. Zo moest er volgens de partij meer begrip en respect ontstaan voor elkaar, ongeacht kleur, religie, of afkomst.

De lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was Sander van der Sluis. De partij deed alleen mee in de kieskring Amsterdam. LRVP-het Zeteltje heeft bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer behaald.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2006

De belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 2006 waren:

  • invoering van de 'Sociale correctie Tax'; bij ongelijkmatige groei tussen groeicijfers en koopkrachtverwachtingen wordt een percentage van de groei als 'sociale tax' geheven
  • verspreiding van het besef 'religions are all the same'
  • gekozen burgemeester
  • bescherming oprichting van nieuwe politieke partijen; nieuwe partijen mogen de eerste keer dat ze meedoen aan de verkiezingen maximaal vijf zetels behalen, ze hebben dan vier jaar om zichzelf te bewijzen
  • proefperiode van een jaar waarbij op een vaste dag in de week snelheidslimietborden worden uitgeschakeld
  • kleinschaliger organiseren van vluchtelingencentra
  • invoering van sociale toekomst stage tijdens het middelbaar onderwijs
  • ontwikkeling van het vakmanschap
  • legalisatie van alle drugs

2.

Kerngegevens

Opgericht:

2004

Kiezers:

185 (22 november 2006)


Kijk voor meer informatie over LRVP-het Zeteltje op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.