Gerrit Brokx overleden

vrijdag 11 januari 2002, 13:44

Oud-staatssecretaris Gerrit Brokx is op 68-jarige leeftijd in Tilburg overleden. Brokx was in het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981) en het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986) staatssecretaris van Volkshuisvesting. Ook van het tweede kabinet-Lubbers maakte hij korte tijd deel uit, maar hij trad in oktober 1986 af omdat CDA-fractieleider De Vries vreesde dat Brokx politieke schade zou oplopen door een parlementaire enquête over bouwsubsidies.

Gerrit Brokx was voor hij staatssecretaris werd lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Verder was hij onder meer bestuurder van de KNVB. Na zijn aftreden was hij burgemeester van Tilburg (1988-1997). Tijdens dat burgemeesterschap werd het grondgebied van die gemeente aanzienlijk uitgebreid.

Als staatssecretaris bracht hij onder meer de Huurprijzenwet woonruimte, de Leegstandswet, de Wet individuele huursubsidie en de Wet op de stad- en dorpsvernieuwing tot stand.

De laatste jaren leidde hij diverse adviescommissie, onder andere over het openbaar vervoer en was hij voorzitter van de BVE-raad (volwasseneneducatie).

bron: NOS Teletekst, biografisch archief PDC