Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Logo Raad voor het openbaar bestuur

Deze Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijk taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid. Het doel hierbij is de effectiviteit en efficiëntie van de nationale overheid te vergroten. Daarbij richt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) zich in het bijzonder op de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. De Rob bestaat sinds 1997.

Alle ministeries kunnen advies aanvragen. De Rob geeft ook publicaties uit en doet onderzoek. De komende jaren stelt de Raad het begrip 'vertrouwen' centraal. Het gaat daarbij om het vertrouwen tussen burgers en bestuur, maar ook om het vertrouwen van de verschillende overheden in elkaar.

De Raad voor het openbaar bestuur bestaat uit maximaal 12 onafhankelijke leden. Sinds 2009 is Jacques Wallage voorzitter. De leden van de Raad worden geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring. De leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd. De Raad wordt in zijn taken ondersteund door een secretariaat dat gedeeld wordt met de Raad voor de financiële verhoudingen.

Wettelijke grondslag voor de Raad is de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur.