Home > Advies en onderbouwing > Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Logo Raad voor het openbaar bestuur

Deze Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijk taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid en democratie en over de financiƫle verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Daarbij richt de Rob zich vooral op het vergroten van de doelmatigheid en doeltreffendheid en de beginselen van de democratische rechtsstaat.

De Rob werd bij wet op 12 december 1996 ingesteld. Wettelijke grondslag voor de Raad is de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur.

Organisatie

De Raad voor het openbaar bestuur bestaat uit maximaal 12 onafhankelijke leden. Sinds juli 2017 is Han Polman voorzitter. De leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd en geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring.

De Raad wordt in zijn taken ondersteund door een secretariaat.


Meer over