Home > Advies en onderbouwing > Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Logo Raad voor het openbaar bestuur

Deze Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijk taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inrichting en het functioneren van de overheid en democratie. De Rob werd bij wet op 12 december 1996 ingesteld.

Wettelijke grondslag voor de Raad is de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur.

Organisatie

De Raad voor het openbaar bestuur bestaat uit maximaal 12 onafhankelijke leden. Sinds juli 2017 is Han Polman voorzitter. De leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd en geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring.

De Raad wordt in zijn taken ondersteund door een secretariaat dat gedeeld wordt met de Raad voor de financiële verhoudingen.

Taken en bevoegdheden

De Rob voorziet de regering en het parlement van advies over de volgende onderwerpen:

-de inrichting en het functioneren van de overheid en de democratie

-de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat

Hierbij richt het zich vooral op het bevorderen van vertrouwen, transparantie, participatie, effectiviteit en efficientie.

Alle ministeries kunnen advies aanvragen. De Rob geeft ook publicaties uit en doet onderzoek.


Meer over