Raad voor het Openbaar Bestuur: Breid de ondersteuning van de Tweede Kamer uit

donderdag 4 november 2021, 11:00

DEN HAAG (PDC) -De ondersteuning voor Kamerleden moet worden uitgebreid. Die aanbeveling legt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) neer bij Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een ongevraagd advies. In de brief stelt de ROB dat het uitbreiden van de ondersteuning van Tweede Kamerleden hard nodig is en de dualistische dynamiek in het parlementaire stelsel zal verbeteren.

De ROB adviseert om de organisatorische staf van de Tweede Kamer uit te breiden om zo de Kamerleden van meer mogelijkheden te voorzien in hun dagelijks werk. Ook wordt er gepleit om het budget voor de inhoudelijke ondersteuning van Kamerleden te vergroten. In 2020 adviseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur soortgelijke oplossingen voor dezelfde problemen in de lokale politiek. Opvallend is dat politici op zowel landelijk als lokaal niveau terughoudend zijn om een groter budget voor zichzelf te reserveren uit angst voor negatieve beeldvorming. De ROB stelt in zijn brief echter dat dit grotere budget wel degelijk noodzakelijk is en dat deze angst opzij geschoven dient te worden in het belang van degelijke volksvertegenwoordiging.

Het advies verhoudt zich tot recente ontwikkelingen in de Nederlandse politiek, zoals herhaaldelijke klachten van Tweede Kamerleden over de hoge werkdruk. Enkele oorzaken voor deze problematiek worden aangestipt in de brief, zoals de versnippering van het politieke landschap, de competitie om aandacht, en incident gedreven politiek. Daarnaast blijkt dat de ondersteuning van de Tweede Kamer in Nederland erg 'krap' is in vergelijking met andere landen.

Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur