Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Logo Raad voor het Openbaar Bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen.

Daarnaast adviseert de ROB over de financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Deze adviesfunctie is per 1 juli 2017 overgenomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

De ROB werd bij wet op 12 december 1996 ingesteld. Wettelijke grondslag voor de Raad is de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur.

1.

Organisatie

De Raad voor het Openbaar Bestuur bestaat uit maximaal 12 onafhankelijke leden. Sinds juli 2017 is Han Polman voorzitter. De leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd en geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring.

De Raad wordt in zijn taken ondersteund door een secretariaat.


Meer over