Montesquieu Instituut van start in Den Haag en Maastricht

woensdag 9 mei 2007, 9:34

Minister Plasterk en burgemeester Deetman hebben in Den Haag het Montesquieu Instituut geopend. Dit instituut gaat zich in samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen in Europa bezighouden met onderzoek naar en onderwijs in de parlementaire geschiedenis en politieke cultuur van de EU-lidstaten én de Europese Unie. Verder zal het instituut onderzoek doen naar de constitutionele verhoudingen en ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Minister Plasterk wees op het belang die kennis en inzicht kunnen hebben bij het vergroten van draagvlak voor Europese samenwerking. Hij vindt het voor de hand liggen dat ons land een leidende rol gaat spelen in de geschiedschrijving van het Europese parlement en in de vergelijkende beschrijving van de parlementen van de EU-landen. Het vakgebied van de parlementaire geschiedenis staat in Nederland goed aangeschreven.

Hij benadrukte verder het algemene belang van geesteswetenschappen en zei iets aan financiering en organisatie van het onderzoek te gaan doen. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de beste onderzoekers de meeste financiële armslag krijgen. Ook de organisatie van de geesteswetenschappen moet volgens de minister beter. Zo zouden aio's meer inspraak moeten hebben bij de inrichting van hun onderzoek. Verder kondigde de minister de instelling van een commissie aan over geesteswetenschappen.

Ook burgemeester Deetman wees op het belang van een groter draagvlak voor Europa. Hij meent dat betere kennis over de instituties van de EU daaraan kan bijdragen.


Openingstoespraken

Overige toespraken