Niet alle fracties enthousiast over Eerste Kamerdebat met nieuwe kabinet

woensdag 4 april 2007, 11:34

De Eerste Kamer heeft gisteren met premier Balkenende en de vice-premiers Bos en Rouvoet gedebatteerd over de regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende IV. De fracties van CDA, D66 en SGP lieten weten eigenlijk niet zo veel behoefte te hebben aan een debat met het nieuwe kabinet. Een dergelijk debat vond niet eerder plaats, al werden in het verleden de algemene beschouwingen over de begroting soms aangegrepen voor een (eerste) algemene gedachtewisseling met een nieuw kabinet.

CDA-fractievoorzitter Werner stelde dat het debat niet goed past bij de staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer. Ten onrechte zou de indruk kunnen ontstaan dat fracties gebonden zijn aan het regeerakkoord. D66-fractievoorzitter Schuyer deelde die mening. Werner vond het ook niet logisch dat de huidige Eerste Kamer, die in juni wordt vervangen, het debat voerde.

ChristenUnie-fractievoorzitter Schuurman stelde echter dat een debat over de regeringsverklaring iets anders is dan een discussie over het regeerakkoord. Voor de woordvoerders van de oppositie, Rosenthal (VVD) en Kox (SP) bood het debat gelegenheid nog eens kritiek te uiten op onder meer de kabinetsplannen op het gebied van abortus en over het tegenhouden van een parlementair onderzoek naar de oorlog in Irak. Premier Balkenende merkte over dat onderzoek op dat de Eerste Kamer daarbij een eigen verantwoordelijkheid heeft.

bron: stenogram debat, www.eerstekamer.nl