Biografie over oud-politica Annelien Kappeyne van de Coppello verschenen

woensdag 1 november 2006, 8:42

De liberale oud-politica Annelien Kappeyne van de Coppello is sinds gisteren één van de weinige 'gewone' Kamerleden aan wie een biografie wordt gewijd. Het eerste exemplaar van dit door Martijn van de Kooij geschreven boek werd tijdens een mini-symposium aangeboden aan vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State.

Annelien Kappeyne van de Coppello overleed 16 jaar geleden op 53-jarige leeftijd na een politiek-bestuurlijke loopbaan van bijna 20 jaar. Vooral als onafhankelijk denkend Tweede-Kamerlid maakte zij furore. Zij stond bekend als een scherp en gevat debatster, met grote staatsrechtelijke kennis. Aan haar initiatief danken wij het grondwetsartikel over onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Na haar vertrek uit de Kamer was zij staatssecretaris van onder meer emancipatie in het eerste kabinet-Lubbers en lid van de Raad van State.

Tijdens de presentatie wees emeritus hoogleraar J.Th.J. van den Berg er op dat Annelien Kappeyne stamt uit een geslacht dat vele bestuurders voortbracht, van wie Jan, oudoom van haar vader en de man van Schoolwet van 1878, de bekendste was. Behalve het dienen van de publieke zaak, waren voor haar recht, vrijheid en onafhankelijkheid belangrijke waarden. Door haar opstelling - strijdvaardig en eigenzinnig - verwierf zij over de politieke scheidslijnen heen veel respect.

bron: PDC