Brinkman adviseert Binnenlandse Zaken en Justitie te laten fuseren

maandag 30 oktober 2006, 9:28

Er moet één ministerie van bestuur en justitie komen, dat de verantwoordelijkheid krijgt voor het veiligheidsbeleid. Dat adviseert oud-minister Brinkman aan minister Nicolaï van bestuurlijke vernieuwing. Onder het ministerie zouden dan de politie, sociale veiligheid, terrorisme- en criminaliteitsbestrijding en rampen- en crisisbeheersing gaan vallen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie zouden daartoe moeten fuseren.

Brinkman stelt dat door de fusie een betere verbinding ontstaat tussen bestuur en veiligheid. Onnodige bestuurlijke en ambtelijke bemoeienis en bureaucratie kan er door worden voorkomen. Na de fusie zouden beleidsterreinen als integratie, grotestedenbeleid en management van de openbare sector bij andere ministeries moeten worden ondergebracht.

In november 2005 werd aan Brinkman gevraagd advies uit te brengen over verantwoordelijkheden op het landelijk veiligheidsterrein, omdat de bestaande versnipperde verantwoordelijkheden een daadkrachtig beleid in de weg zouden staan.

bron: rapport (via www.minbzk.nl)