Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren

foto Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl

Kajsa Ollongren (1967) was van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 minister van Defensie in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. In dat kabinet was zij namens D66 tevens viceminister-president. Mevrouw Ollongren was van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 wethouder van Amsterdam en in september 2017 werd zij daar waarnemend burgemeester. In 2011-2014 was zij secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was zij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat ministerie en daarvoor onder meer plaatsvervangend directeur-generaal economische politiek en directeur integratie en strategie op het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2011-2024: minister, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Karin Hildur (Kajsa)

geboorteplaats en -datum
Leiden, 28 mei 1967

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66) (sinds begin jaren '90)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/13)

 • plaatsvervangend directeur-generaal economische politiek, ministerie van Economische Zaken, van september 2004 tot 2007
 • plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 2007 tot 15 augustus 2011
 • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 15 augustus 2011 tot 18 juni 2014
 • wethouder (van economische zaken, zeehaven, luchthaven, deelnemingen, kunst, cultuur, lokale media, monumenten en stadsdeel Centrum) van Amsterdam, van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 (tevens eerste locoburgemeester)
 • belast met waarneming van de burgemeester van Amsterdam, van 19 september 2017 tot 26 oktober 2017 (vanwege ziekte van burgemeester Van der Laan en na diens overlijden)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en (tweede) viceminister-president, van 26 oktober 2017 tot 1 november 2019
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, van 1 november 2019 tot 14 april 2020 (vanwege medische redenen vervangen)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 14 april 2020 tot 10 januari 2022
 • (tweede) viceminister-president, van 14 mei 2020 tot 10 januari 2022
 • minister van Defensie, van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • secretaris kabinets(in)formatie, van juni 2010 tot oktober 2010
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, van 18 maart 2021 tot 25 maart 2021 (samen met senator Jorritsma)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/9)
 • Bracht als minister van Defensie samen met staatssecretaris Van der Maat de Defensienota 2022 'Sterker Nederland, veiliger Europa' uit. Daarin worden nieuwe investeringen (5 miljard euro extra) aangekondigd en onder meer de vorming van een supporteenheid voor special operations forces en de komt van 6 extra F-35's.
 • Is de eerstverantwoordelijke voor de levering van defensiematerieel aan Oekraïne. Voert daarover regelmatig overleg met haar EU-collega's. In december 2023 werden 18 F16-vliegtuigen ter beschikking gesteld.
 • Was in 2024 verantwoordelijk voor de deelname van een luchtverdedigings- en commandofregat en van een logistiek ondersteuningsschip aan operaties ter verzekering van de veilige en vrije doorvaart door de Rode Zee

als bewindspersoon (wetgeving) (3/14)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 300) tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 tot stand, die voortvloeide uit het in 2018 gehouden raadgevend referendum. De waarborgen van de wet werden op onderdelen verduidelijkt en de ruimte die de wet in de uitvoeringspraktijk biedt, werd iets ingeperkt. (35.242)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 425) tot wijziging van de Woningwet tot stand naar aanleiding van evaluatie. Doel is verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de wet en het vergroten van de mogelijkheden tot lokaal maatwerk. Onnodige detailregels worden geschrapt. (35.517)
 • Bracht in 2021 wetsvoorstellen tot stand tot vorming van vier nieuwe gemeenten. Landerd en Uden vormen samen Maashorst; Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert vormen Land van Cuijk, Heerhugowaard en Langedijk gaan op in de gemeente Dijk en Waard, en Beemster wordt samengevoegd met Purmerend. (35.619, 35.620, 35.621, 35.842, 35.622)

als (in)formateur
 • Kreeg op 18 maart 2021 samen met Annemarie Jorritsma van de Tweede Kamer het verzoek ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag een verkenning te verrichten naar de verschillende opties om tot vorming van een kabinet te komen. De verkenning werd op 25 maart, voortijdig, beëindigd.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Moest in oktober 2019 om gezondheidsreden verstek laten gaan bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Knops nam haar toen waar.

uit de privésfeer (3/4)
 • Groeide op in Oegstgeest
 • Verbleef tijdens haar studie in Parijs, Straatsburg en Avignon
 • Gaf trainingen aan nieuwe politieke partijen in Oost-Europa

verkiezingen
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de D66-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen

predicaten/adellijke titels
 • De familie werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "'Dit is de belangrijkste vrouw in het leven van Mark Rutte'", NRC Handelsblad, 26 augustus 2011
 • Romana Abels, "Waag het niet haar op haar vakantie te bellen", Trouw, 16 november 2017
 • Roel Bekker, "Kajsa Ollongren", in: "De hoogste ambtenaar. De secretaris-generaal van Algemene Zaken 1945-2023: sfinx of spin?", 228 e.v.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.