Oud-minister Schut (ARP) op 85-jarige leeftijd overleden

donderdag 17 augustus 2006, 9:05

Afgelopen dinsdag is op 85-jarige leeftijd oud-minister W.F. Schut overleden. Hij was van 1967-1971 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De Jong. Na zijn ministerschap maakte hij onder meer deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Schut had voor hij minister werd naam gemaakt als stedenbouwkundige. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de uitbreiding van Zoetermeer. In 1967 werd hij door zijn partij, de ARP, voor het ministerschap gevraagd, nadat Aantjes op het laatste moment had afgehaakt. Als minister voerde hij regelmatig levendige debatten met Kamerleden als Hans van den Doel (PvdA) en Hans Wiegel (VVD).

In 1968 leed Schut een politieke nederlaag toen de Eerste Kamer met overgrote meerderheid het door hem verdedigde voorstel tot invoering van een huurbelasting verwierp. Meer succes had hij bij het doorvoeren van de huurliberalisatie. Tijdens zijn ministerschap werden verder belangrijke stappen gezet op het gebied van de krotopruiming en bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties als uitvoering van de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening.

bron: Trouw, 17 augustus 2006; biografisch archief PDC