Ir. W.F. (Wim) Schut

foto Ir. W.F. (Wim) Schutvergrootglas

Enthousiaste stedebouwkundige die als ARP-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De Jong te maken kreeg met een felle oppositie. Zag een poging om een huurbelasting in te voeren stranden, maar wist wel de huren te liberaliseren. Voerde de individuele huursubsidie in. Verdedigde in 1967 de Tweede nota ruimtelijke ordening en gaf de aanzet tot de Derde nota, die de gebundelde deconcentratie in groeikernen vormgaf. Zowel voor als na zijn ministerschap als stedebouwkundige nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zoetermeer tot satellietstad. Besloot zijn loopbaan als voorzitter van de WRR. Goed debater. In de ministerraad gewaardeerd vanwege zijn relativerende humor.

ARP
in de periode 1967-1971: minister

Voornamen (roepnaam)

Willem Frederik (Wim)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Ir. W.F. Schut, tot 21 januari 1982
 • Dr. W.F. Schut, vanaf 21 januari 1982 (nadat aan hem door de Technische Hogeschool te Delft een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 augustus 1920

overlijdensplaats en -datum
Nieuwerkerk aan den IJssel, 15 augustus 2006

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • waarnemend voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 augustus 1977 tot 1 maart 1978
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 juni 1973 tot 1 maart 1978
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/16)

 • voorzitter Raad van Commissarissen Bouwbedrijf "Bontenbal Holding" te Reeuwijk, van 1986 tot 1992
 • voorzitter Stichting "Kleur Buiten", vanaf 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/12)
 • Tijdens zijn ministerschap bleef de woningbouwproductie hoog (ongeveer 125.000 nieuwe woningen per jaar)
 • Bracht in 1970 samen met de ministers Roolvink en Nelissen en staatssecretaris Van Son de Nota inzake de sociaal-economische ontwikkeling in Oost-Groningen uit (10.758 )

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 418) tot stand. Het kapitaal dat was gevormd met de verkoop van de staatsaandelen Breedband NV aan Koninklijke Hoogovens werd gebruikt om het eigenwoningbezit en het effectenbezit van kleine spaarders te bevorderen, onder meer door de uitgifte van spaareffecten. (10.126 )
 • Bracht in 1971 een wet (Stb. 309) tot stand waardoor in het hele land de huurharmonisatie kan worden doorgevoerd. Deze wet treedt op 1 juli 1971 in werking. De huren van bestaande woningen kunnen hierdoor in overeenstemming worden gebracht met die van woningen die de laatste vijf jaar met rijkssubsidie zijn gebouwd. (10.999 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij was in het verzet actief bij de spionagegroep 'Albrecht'
 • Zijn vader was advocaat te Amsterdam (sinds 1918)
 • Zijn broer was gehuwd met Map den Uyl, de jongste zus van Joop den Uyl

verkiezingen
 • Stond in 1971 op de kandidatenlijst van de ARP voor de Eerste Kamer

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juni 1973 (tussentijdse benoeming; niet aanvaard)

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.