Commissie ChristenUnie: directe democratie kan nuttige aanvulling zijn

vrijdag 9 juni 2006, 12:04

Beslissende correctieve referenda kunnen nuttig zijn als aanvulling op de representatieve democratie. Dat stelt een commissie van de ChristenUnie onder leiding van oud-Tweede-Kamerlid Gert Schutte. Door deze vorm van directe democratie krijgen kiezers de mogelijkheid zich uit te spreken over door het parlement aangenomen wetsvoorstellen. De voorstellen zullen een rol spelen bij de opstelling van het nieuwe verkiezingsprogramma.

De commissie hield zich bezig met de vraag hoe het vertrouwen tussen kiezers en gekozenen kan worden hersteld. Zij stelt dat verandering van regels niet dé zaligmakende oplossing is. Het functioneren van de politiek, en met name het minder inspelen op 'hypes' is minstens zo belangrijk. De commissie bepleit grotere terughoudendheid van de Tweede Kamer bij het indienen van moties.

Niettemin komt de commissie met aanbevelingen voor andere regels. Zo zouden niet de fractievoorzitters maar kandidaat-ministers het regeringsprogramma moeten opstellen en moet de drempel om met voorkeurstemmen te kunnen worden gekozen, worden verlaagd. De Eerste Kamer moet een terugzendrecht krijgen (waarbij die Kamer wel het laatste woord houdt). Verder is de commissie voor het door de gemeenteraad benoemen van de burgemeester.

bron: website ChristenUnie