Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties

Logo Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd) is het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Het buigt zich op basis van het internationaal recht over rechtsgeschillen tussen staten. Daarnaast adviseert het organisaties van de Verenigde Naties over juridische zaken. Het Gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag.

Het Internationaal Gerechtshof werd in 1945 opgericht als onderdeel van het Handvest van de Verenigde Naties. Het Hof is de opvolger van het Permanente Hof van Internationale Justitie, het gerechtelijk orgaan van de Volkenbond. Op 18 april 1946 kwamen de vijftien rechters van het Gerechtshof voor het eerst bijeen. De rechters worden aangesteld door de Algemene Vergadering van de VN voor een termijn van negen jaar. Er zitten nooit meerdere rechters van dezelfde nationaliteit in het Hof.

Alleen geschillen tussen landen die de rechtsmacht van het Hof hebben erkend, kunnen worden behandeld door het Internationaal Gerechtshof. In de loop der jaren heeft het Hof verschillende soorten zaken behandeld, van territoriale en grensconflicten tot geschillen op het gebied van milieu.