Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL)

In elk van de lidstaten heeft het Europees Parlement minstens één bureau. Voor Nederland is dat het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland. Grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje hebben meerdere bureaus.

Het bureau bevindt zich aan de Korte Vijverberg in Den Haag. Het pand - het Huis van Europa - wordt gedeeld met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Belangrijkste activiteiten

Het bureau geeft een gezicht aan het Europees Parlement en de Europarlementariërs in Nederland. Uit onderzoek blijkt immers telkens weer dat Nederlanders (maar ook andere inwoners van de EU) grote behoefte hebben aan informatie over Europa, de Europese Unie en de instellingen van de EU. 'Europa' leeft niet onder de burgers, is een veel gehoorde klacht.

De 'gevoelsafstand' tussen Nederland en Brussel blijkt veel groter te zijn dan de luttele 200 kilometer die Den Haag en Brussel van elkaar scheiden. Willen de Europese instellingen op een democratische manier kunnen functioneren, dan is een betrokken en kritische publieke opinie van wezenlijk belang. Om enigszins in die behoefte aan informatie te kunnen voorzien werden kort na de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement (1979) in de lidstaten voorlichtingsbureaus opgericht.

Het bureau heeft tot taak de Nederlandse burger op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Europese politiek, de specifieke rol van het Europees Parlement daarin en de betekenis van deze ontwikkelingen voor de burger. Dat gebeurt via het internet: met behulp van social media, online evenementen en informatie op onze website. Maar het bureau organiseert ook debatten door het hele land, bezoeken aan het Huis van Europa en beantwoordt vragen van journalisten en burgers.

Daarnaast rapporteert het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland aan het Europees Parlement over belangrijke nationale gebeurtenissen. Hierbij kan je denken aan de troonswisseling, de troonredes en uitslagen van de Europese verkiezingen etc.