Treveszaal

In het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken bevindt zich de Trêveszaal. Deze ligt aan de zijde van de Hofvijver. De zaal is genoemd naar het Twaalfjarige Bestand (Trêve, wapenstilstand) waarover in 1608 in deze zaal werd onderhandeld.

De Trêveszaal is sinds 1977 de vaste vergaderzaal van de Ministerraad. In de galerij boven de Middelste of Binnenpoort op het Binnenhof bevindt zich het portaal dat toegang geeft tot de Trêveszaal en de Statenzaal.

De Trêveszaal wordt als de mooiste zaal van het Binnenhof beschouwd. De Statenzaal wordt tegenwoordig gebruikt voor officiële ontvangsten.

Vanaf 1588 vergaderden de Staten-Generaal, de vergadering van de zeven provinciën, naast de Trêveszaal in de Statenzaal. Na de Bataafse tijd vergaderden hier eveneens de (uit één Kamer bestaande) Staten-Generaal. Na invoering van het tweekamerstelsel in 1815 werden hier (tot 1849) de vergaderingen van de Eerste Kamer gehouden.

De Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, het hoogste bestuursorgaan van de Republiek, gaf in 1696 aan bouwmeester Daniel Marot opdracht om op de plaats van twee bestaande kamers een zaal te bouwen waar gezanten op gepaste wijze ontvangen konden worden. De Trêveszaal werd in oktober 1697 in gebruik genomen.


Meer over