Gevolmachtigde minister

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben een gevolmachtigde minister. Zij vormen samen met de Nederlandse ministers de rijksministerraad. Deze beraadslaagt over zaken die het gehele Koninkrijk betreffen en die per rijkswet moeten worden geregeld. Voor de gevolmachtigde ministers geldt - anders dan voor de ministers - niet de homogeniteitsvereiste.

De functie van gevolmachtigde minister is in 1954 ingesteld bij het Statuut van het Koninkrijk voor Suriname en de Nederlandse Antillen. Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwam er een einde aan het bestaan van de Surinaamse gevolmachtigd minister. Door de status aparte van Aruba kwam er in 1986 voor dat landsdeel een gevolmachtigd minister.

Na de opheffing van de Nederlandse Antillen in 2010 zijn er ook gevolmachtigde ministers voor Curaçao en Sint Maarten en is er niet langer een dergelijke functionaris voor de Nederlandse Antillen.

De gevolmachtigde ministers hebben hun kantoor (kabinet) in Den Haag.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.