EMU-schuld

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De EMU-schuld is het totaal van de uitstaande leningen van de gehele collectieve sector. Hieronder vallen zowel het Rijk als de sociale fondsen en de lokale overheden. Meestal wordt de EMU-schuld weergegeven in procenten van het bruto binnenlands product (BBP), een maatstaf voor het nationaal inkomen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Schuld

De EMU-schuld is de schuld van de overheid. Met andere woorden, de EMU-schuld is de schuld van de hele collectieve sector. Populair gezegd is de EMU-schuld de staatsschuld.

2.

Collectieve sector

De EMU-schuld is de schuld van de gehele collectieve sector. Hieronder vallen niet alleen het Rijk, maar ook:

  • andere overheden zoals gemeenten en provincies;
  • de sociale fondsen.

De onderlinge schuldverhoudingen van deze overheidsinstellingen worden niet meegeteld in de EMU-schuld.


Meer over