Lijst Veldhoen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 deed de lijst-Veldhoen mee in de kieskringen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. De Lijst Veldhoen had als doelstelling het bevorderen van welzijn van iedere inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit moest zowel voor autochtonen als allochtonen gelden. Lijsttrekker en enige kandidaat was Jan Veldhoen. Er werd geen zetel behaald.

De Lijst Veldhoen wou onder meer

 • flexibeler werken bevorderen door verbetering van ICT
 • verbetering van integratie van allochtonen, terugdringen van discriminatie
 • terugdringen wachtlijsten gezondheidszorg
 • fraudebestrijding
 • bevorderen van de paardensport en van het welzijn van dieren
 • bevorderen van sport
 • werken aan een beter milieu
 • terugdringen van gokgelegenheden
 • betere opvang van verslaafden
 • verbetering van kinderopvang
 • respect voor ouderen
 • verbetering van de kwaliteit van de politie
 • strengere toelatingscriteria voor vreemdelingen
 • illegalen terugsturen

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.