Bureau van het Europees Parlement

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter van het Europees Parlement, veertien ondervoorzitters en vijf quaestoren. Het stelt de raming van de begroting van het Parlement op en regelt alle administratieve, personeels- en organisatorische kwesties.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkwijze

Bij de beraadslagingen van het Bureau geeft bij gelijkheid van stemmen de stem van de Voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem in het Bureau.

2.

Samenstelling en organisatie

De leden van het Bureau worden door de plenaire vergadering gekozen voor twee en een half jaar. Deze ambtstermijn kan met dezelfde duur worden verlengd.

Het Bureau wordt terzijde gestaan door het Secretariaat-Generaal en zijn diensten.