Ontwerpresolutie Europees Parlement

Een resolutie geeft het standpunt weer van het Europees Parlement over een bepaald onderwerp.

Ieder lid van het Europees Parlement kan op elk moment een of meer ontwerpresoluties indienen. Deze ontwerpresoluties kunnen door een of meerdere leden worden ondertekend. Ze moeten betrekking hebben op een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie valt.

De ontwerpresoluties worden verder behandeld door een parlementaire commissie.