Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

De Eurogroep komt ongeveer één keer per maand bijeen. Voor Nederland maakt Eelco Heinen (VVD), minister van Financiën, deel uit van de Eurogroep.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voorzitter Eurogroep

De voorzitter van de Eurogroep wordt gekozen door de ministers van Financiën van de eurolanden en benoemd voor een periode van 2,5 jaar. De voorzitter kan herkozen worden. De voorzitter hoeft volgens het protocol niet verplicht een minister van financiën uit de eurogroep te zijn, maar in de praktijk is dat wel een eis. De Ier Paschal Donohoe is sinds 13 juli 2020 de Eurogroepvoorzitter. Hij is de opvolger van de Portugese minister van financiën, Mário Centeno.

2.

Nederlandse benoemingen

Op 21 januari 2013 werd de Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep, als opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Op 13 juli 2015 werd Dijsselbloem voor nog eens 2,5 jaar herkozen. Na zijn aftreden als minister van financiën in oktober 2017, mocht hij zijn termijn als Eurogroepvoorzitter toch afmaken.

4.

Eurogroep werkgroep