Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Interinstitutioneel akkoord in detail

Toepassingsgebied

Het interinstitutioneel akkoord wordt alleen gebruikt tussen de Europese instellingen. De bestuurlijke zaken die erin worden vastgelegd kunnen juridisch, organisatorisch en/of financieel van aard zijn.

Vaststellen interinstitutionele akkoorden

De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement stellen interinstitutionele akkoorden in onderling overleg vast. De Commissie moet het voortouw nemen in het opstellen ervan.