Oud-VVD-Tweede-Kamerlid Geurtsen overleden

dinsdag 27 september 2005, 13:33
 A. Geurtsen vergrootglas

Op 79-jarige leeftijd is oud-VVD-Tweede-Kamerlid overleden. Hij maakte in de periode 1967-1981 deel uit van het Nederlandse parlement. Vanaf 1979 had hij vijf jaar zitting in het Europees Parlement. Hij was één van de weinigen met een zogenaamd dubbelmandaat.

Bekendheid kreeg hij door het door hem en zijn fractiegenote Veder-Smit ingediende voorstel over abortus. Het later met een initiatiefvoorstel van de PvdA (Lamberts/Roethof) gecombineerde voorstel werd in 1976 in de Eerste Kamer door toedoen van de VVD-fractie verworpen. In 1974 bracht hij wel samen met de KVP'er Van Schaik een wet over de legalisering van casino's tot stand.

Geurtsen was voor hij in de Kamer kwam advocaat in Rotterdam. Daarnaast bekleedde hij diverse functies in organisaties van het midden- en kleinbedrijf. Justitie en middenstand waren ook onderwerpen waarmee hij zich als Kamerlid bezighield. Hij leidde verder enige tijd de vaste commissie voor Justitie.

Hij was in 1982 in beeld voor een ministerschap, maar Geurtsen weigerde de post Ontwikkelingssamenwerking. Na zijn politieke loopbaan maakte hij deel uit van het Commissariaat voor de Media.

bron: NOS Teletekst