EP akkoord met rapport-Mastenbroek inzake veiliger gebruik van internet

donderdag 2 december 2004, Edith MASTENBROEK

Edith MASTENBROEK (PES, NL)

Verslag over het voorstel voor een beschikking betreffende de vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en nieuwe online-technologieën

 

Doc.: A6-0033/2004

Procedure : Medebeslissing, eerste lezing

Debat : 1 december 2004

Stemming : 2 december 2004

Verslag aangenomen

Het Parlement neemt het rapport van Edith MASTENBROEK (PES, NL) aan over een communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en van nieuwe online-technologieën. Over de aangenomen amendementen is reeds overeenstemming bereikt met de Raad en de Commissie. De wetgeving kan daarom in eerste lezing worden voltooid zodat het meerjarenprogramma vanaf 1 januari van start kan gaan.

Sinds 1998 loopt het Safer Internet Action Plan. Dit actieplan loopt eind 2004 af. Het rapport Mastenbroek gaat over de opvolger van dit plan, het programma Safer Internet Plus. Dit programma, dat zal lopen van 2005 tot en met 2008, wordt gericht op:

 • de eindgebruiker van internet en online-technologieën;
 • de opkomst van nieuwe technologieën (zoals mobiele telefoons van de derde generatie);
 • bewustmakingsacties.

  Het doel van het programma is het promoten van een veiliger gebruik van het internet en van nieuwe technologieën, met name ten behoeve van kinderen. Daarnaast is het doel om illegale en ongewenste inhoud terug te dringen. Het Parlement stelt het beschikbare budget voor het programma op € 45 mln voor de periode 2005-2008, waarvan € 20,05 mln voor de eerste twee jaar.

  Het programma is opgedeeld in vier actielijnen:

 • 1. 
  bestrijding van illegale inhoud: oprichting van meldpunten waar burgers aangifte kunnen doen van illegale en/of schadelijke inhoud;

  2.aanpak van ongewenste en schadelijke inhoud: ontwikkeling en evaluatie van filtersoftware;

  3.bevordering van een veiliger omgeving: door zelfregulering moet een veiliger internetomgeving worden bewerkstelligd;

  4.bewustmaking: voorlichting van eindgebruikers (ouders en kinderen) met de juiste middelen over de risico's van internet.

  Het EP wijzigt de verdeling van de fondsen over de verschillende actielijnen, respectievelijk:

  1.van 23-28% van de beschikbare fondsen van het programma in 25-30%;

 • 2. 
  van 16-23% in 10-17%;
 • 3. 
  van 5-9% in 8-12%;
 • 4. 
  van 43-50% in 47-51%.

  De reden om het budget voor de ontwikkeling van filtersoftware (actielijn 2) te beperken, is dat diverse filtertechnologieën ontwikkeld worden zonder enige vorm van overheidsinvestering. Het budget van het programma Safer Internet Plus moet slechts worden gebruikt voor de financiering van projecten en activiteiten die anders niet zouden worden uitgevoerd.