Parlementair onderzoek naar de parlementaire betrokkenheid uitzending militairen

donderdag 23 juni 2005, 13:24

De Tweede Kamer heeft vandaag besloten na te gaan of de huidige procedure van parlementaire betrokkenheid bij een besluit om Nederlandse militairen uit te zenden adequaat is. Het gaat dan met name om uitzendingen in multinationale verbanden zoals de NATO Response Force (NRF) en de EU Battle Groups. Er wordt geen onderzoek gedaan naar het functioneren van regering en parlement in heden en verleden.

Nederland heeft militairen beschikbaar gesteld aan de NRF. Deze 'snelle-reactiemacht' moet binnen enkele dagen kunnen worden ingezet in geval van internationale crises. Vanwege de korte reactietijd en het feit dat de Nederlandse eenheden reeds zijn toegewezen aan de NRF, kan de besluitvorming door de Tweede Kamer onder druk komen te staan.

Een werkgroep bestaande uit leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie zal het onderzoek uitvoeren. Voorzitter is de VVD-er Hans van Baalen. De werkgroep zal gesprekken voeren met deskundigen, en werkbezoeken afleggen aan de NAVO, EU en aan enkele parlementen in Europa. De bedoeling is om het onderzoek vóór het Kerstreces 2005-2006 af te ronden.

Al eerder werd onderzoek naar het uitzenden van militairen gedaan. Zo deed in 1999 en 2000 de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (TCBU) onder het voorzitterschap van Bert Bakker onderzoek naar uitzendingen in VN-verband. Het ging om de uitzendingen naar vredesmissies in voormalig Joegoslavië, de Perzische Golf, Haïti, Angola, Cambodja en Cyprus. In 2002-2003 volgde een parlementaire enquête naar de val van de enclave Srebrenica en de rol van de Nederlandse militairen daarbij. Ook de enquêtecommissie werd door Bert Bakker geleid.

bron: persbericht Tweede Kamer


samenstelling werkgroep

meer over