Biografieën ontsluiten nu ook levensbeschrijvingen van letterkundigen

maandag 6 juni 2005, 12:07

Doordat een koppeling is gelegd met de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letterkunde zijn sinds deze week onder meer levensbeschrijvingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde via www.parlement.com te raadplegen.

Met name in de 19e eeuw waren veel schrijvers (zowel op literair als wetenschappelijk gebied) lid van de in 1766 opgerichte Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden. Als een lid was overleden, schreef een medelid voor het jaarboek van de Maatschappij een zogenaamd levensbericht.

Omdat onder de leden van de Maatschappij veel politici waren, zijn de levensbeschrijvingen ook voor de politieke geschiedenis van belang. De link treft u aan in biografieën van 19e-eeuwse politici onder het onderdeel 'publicaties/bronnen'.


voorbeelden

meer over