Mr. J. van Lennep

foto Mr. J. van Lennep
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RKD

Bekende negentiende-eeuwse schrijver van romans als "Ferdinand Huyck", "Klaasje Zevenster" en "De Roos van Dekama", die drie jaar conservatief Tweede Kamerlid voor het district Steenwijk was. Viel op doordat hij zijn redevoeringen vaak verluchtigde met anekdotes en grappen. Stond bij de liberalen daardoor niet hoog aangeschreven. Vrijmetselaar, letterkundige, Vondelkenner en historicus.

conservatief
in de periode 1853-1856: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 maart 1802

overlijdensplaats en -datum
Oosterbeek (gem. Renkum), 25 augustus 1868

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • rijksadvocaat, van 1826 tot 25 augustus 1868
 • directeur Nederlandsche Maatschappij van het Onderling Weduwenpensioen, omstreeks 1829
 • directeur N.V. Duinwater Maatschappij te Amsterdam, van 1850 tot 25 augustus 1868
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 16 september 1856 (voor het kiesdistrict Steenwijk)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 juli 1853 tot juli 1854 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • vicepresident Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, omstreeks 1853
 • voorzitter hoofd- en feestcommissie ter oprichting van een standbeeld voor Joost van den Vondel in Amsterdam, 1867

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)
 • honorair lid "Arti et Amicitiae" te Amsterdam
 • erelid St. Lukasgilde te Antwerpen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over onderwijs, koloniale zaken, accijnzen, binnenlandse zaken, justitie en spoorwegen

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Schrijver van zedenromans en van historische romans

uit de privésfeer
 • Ondersteunde diverse kunstenaars financieel
 • Speelde rond 1850 een belangrijke rol bij de verbetering van de drinkwatervoorziening in Amsterdam
 • Zijn vader was hoogleraar klassieke letterkunde te Amsterdam (1799-1853) en lid van Gedeputeerde Staten van het noordelijk deel van Holland (1838-1850)

anekdotes en citaten
 • Dichtte over de dove Amsterdamse afgevaardigde Godefroi en diens zwijgzame stadgenoten Heemskerk Bzn. en Van Reenen (die als Kamervoorzitter nooit aan debatten deelnam): "Twee zwegen steeds, de derde kan niet horen. Gewis meent Amsterdam: met dwaas gesnap gaat nutteloos een kostb're tijd verloren. En kiest daarom: een doofstom driemanschap."

verkiezingen
 • Versloeg in 1853 bij de algemene verkiezingen in het district Steenwijk de liberalen J.A. de Fremery en L. Metman
 • Werd in 1856 bij de periodieke verkiezingen verslagen door A.J. Duymaer van Twist (lib.)
 • Werd in 1859 bij een tussentijdse verkiezing in het district Amsterdam na herstemming verslagen door C. van Heukelom (lib.)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/8)
 • G.W.B. Borrie, "Het leven als een te voltooien bouwwerk. Vijf portretten van Vrijmetselaren" (2001)
 • M. Mathijsen, "Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit" (2018)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 1267
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • Ned. Patriciaat, 1918
 • Nederland's Adelsboek, 1998

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.