Fractievoorzitters coalitie Grote Afwezigen op Verantwoordingsdag in Tweede Kamer

donderdag 19 mei 2005, 13:14

'Een hoogtepunt van het jaar', zo kwalificeerde het VVD-Kamerlid Blok vorig jaar in een motie de verantwoording over het gevoerde beleid. De Tweede Kamer nam deze motie aan, waarin de regering verzocht werd de donderdag na verantwoordingsdag met het voltallige kabinet naar de Kamer te komen.

Daar zou dan naar aanleiding van de departementale Jaarverslagen en de daarbij gepubliceerde rapporten van de Algemene Rekenkamer over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten gedebatteerd moeten worden.

Vandaag ontbraken bij dit debat de fractievoorzitters van CDA, VVD en D66. Zij hadden, naar hun zeggen, belangrijker werk te doen: folderen voor het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni. Wouter Bos, de PvdA-fractievoorzitter, hekelde het gedrag van zijn collega's. Zo zei hij dat ze blijkbaar wel goede sier willen maken met het uitgeven van belastinggeld, maar ze niet thuis geven als duidelijk wordt gemaakt wat er eigenlijk van terecht is gekomen.

bron: ANP, www.devolkskrant.nl


letterlijke tekst