Duivesteijn: 'Kamer onvolledig geïnformeerd over Zuiderzeelijn'

vrijdag 4 maart 2005, 12:03

Het kabinet heeft de Tweede Kamer niet geïnformeerd over een kritisch ambtelijk rapport over de Zuiderzeelijn. Dit heeft Adri Duivesteijn, de voorzitter van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de aanleg van de Betuwelijn en de HSL-Zuid, gisteren in de Tweede Kamer gezegd.

Het ambtelijke advies werd uitgebracht kort vóór het kabinetsbesluit om 2,7 miljard euro in een snelle spoorverbinding naar het Noorden te steken, aldus Duivesteijn. Hij reageerde hiermee op wat er eergisteren door de verschillende fracties over het onderzoeksrapport van de parlementaire commissie infrastructuurprojecten is gezegd.

De commissie wil onder andere meer zeggenschap van de Tweede Kamer over de verdeling van aardgasbaten en een grotere rol voor de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Op die manier moet de macht van de minister van Verkeer en Waterstaat in de besluitvorming over grote projecten beperkt worden. Daarnaast vindt de commissie dat ambtenaren altijd toestemming moeten krijgen om met Kamerleden te praten.

Duivesteijn is ontevreden dat het kabinet deze aanbevelingen niet overneemt. Hij waarschuwde de Kamer dat het kabinet zich er te weinig van bewust is dat het anders moet dan in het verleden. Als op deze voet wordt doorgegaan, zouden nieuwe miljardentegenvallers dreigen.

De Tweede Kamer, die de meeste aanbevelingen van de commissie wèl wil onderschrijven, gaat over enige tijd nog in debat met de regering over het rapport.

bron: de Volkskrant, 4 maart 2005