Tweede Kamer nomineert referendum-commissie

donderdag 3 februari 2005, 12:21

De Tweede Kamer heeft gisteren in een besloten commissievergadering de samenstelling van de referendumcommissie vastgesteld. Formeel moet de Tweede Kamer deze samenstelling volgende week bekrachtigen. De onafhankelijke referendumcommissie zal praktische zaken rond het referendum over de Europese Grondwet regelen, zoals:

  • het vaststellen van de datum waarop het referendum zal plaatsvinden (waarschijnlijk op een woensdag in juni)
  • het formuleren van de vraag waar kiezers 'ja' of 'nee' op kunnen zeggen
  • het zorgen voor een objectieve samenvatting van de Europese Grondwet, ter voorlichting aan de Nederlandse kiezer
  • het eerlijk verdelen van subsidiegelden voor mediacampagnes van voor- en tegenstanders

De referendumcommissie komt waarschijnlijk onder het voorzitterschap van de hoogleraar staatsrecht Prof. dr. C.A.J.M. (Tijn) Kortmann. De andere leden worden

  • Ties Elzenga (CDA), lid van de Kiesraad en oud-burgemeester van Naaldwijk
  • Noortje van Oostveen (PvdA), oud-voorlichter van de gemeente Amsterdam

Bron: NRC Handelsblad, 2 februari 2005


meer over dit onderwerp op de web site Grondwet Europa