Thema Jaarboek parlementaire geschiedenis 2004: het democratisch ideaal

woensdag 24 november 2004, 8:36

Discussies over de democratie, denkbeelden over staatkundige vernieuwing en het functioneren van de huidige democratie. Dat zijn onderwerpen die aan de orde komen in het Jaarboek parlementaire geschiedenis 2004, waarvan het eerste exemplaar gisteren werd overhandigd aan Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Tijdens de presentatie van het jaarboek sprak oud-PvdA-Tweede-Kamerlid Rob van Gijzel over gevaren die de democratie (kunnen) bedreigen. Zo wees hij erop dat steeds meer publieke taken worden overgeheveld naar instellingen en sectoren waarop politiek en burgers nauwelijks invloed hebben. Als voorbeelden noemde hij overdracht van taken aan Europese instellingen, aan zelfstandige bestuursorganen of aan niet-publieke instellingen door privatisering.

Ook noemde hij het afhaken van zowel groepen aan de 'onderkant' als aan de 'bovenkant' van de samenleving een gevaar. Aan de 'onderkant' geloven burgers niet meer in politieke besluitvorming en aan de 'bovenkant' gaan steeds meer mensen zaken zelf regelen, zonder zich nog iets aan de politiek gelegen te laten liggen. Als te veel groepen geen belang meer hechten aan het politieke bestel, is dat volgens Van Gijzel op termijn een bedreiging voor de democratie.

bron: PDC


meer over