Wetenschappelijke studie: Tweede Kamer heeft steeds minder 'geheugen'

woensdag 24 november 2004, 7:53

De parlementaire ervaring van Tweede-Kamerleden is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek naar de maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden door de Leidse wetenschappers Van den Berg en Van den Braak. Hun bevindingen zijn te lezen in het gisteren verschenen Jaarboek parlementaire geschiedenis van het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

Behalve wisselend kiesgedrag waardoor partijen soms veel zetels verliezen, is met name de houding van partijen zelf oorzaak van de dalende ervaring. Bij CDA, PvdA en VVD hebben zich de afgelopen vier verkiezingen steeds grote wisselingen voorgedaan, omdat veel zittende Kamerleden niet op een verkiesbare plaats werden gezet.

De auteurs stellen dat de afname van de ervaring leidt tot verzwakking van de positie van het parlement ten opzichte van het kabinet. Zij vinden dat partijen meer oog moeten hebben voor behoud van dit 'geheugen'.

In het artikel komen verder zaken aan de orde als de verdeling man/vrouw in de Tweede Kamer, het opleidingsniveau, de leeftijdsopbouw en de regionale spreiding. In het artikel wordt een afzonderlijke paragraaf gewijd aan de maatschappelijke achtergrond van de LPF-Kamerleden.

bron: PDC