Dr. B.H. (Bert) van den Braak

foto Dr. B.H. (Bert) van den Braakvergrootglas

Kenner van de parlementaire geschiedenis met grote parate feitenkennis. Als medewerker van het PDC nauw betrokken bij websites over parlement en politiek en beheerder van het omvangrijke biografisch archief, het databestand over Nederlandse politici. Promoveerde in 1998 op een lijvig proefschrift over de Eerste Kamer en publiceert regelmatig in tijdschriften en dagbladen.

in de periode 1988-: medewerker Montesquieu Instituut, medewerker biografisch archief PDC

voornamen (roepnaam)

Bernardus Hendrikus (Bert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Pijnacker, 21 september 1958

hoofdfuncties en beroepen

 • werkzaam als vrijwilliger bij de afdeling parlementaire geschiedenis (faculteit der rechtsgeleerdheid) van de Rijksuniversiteit te Leiden, van oktober 1987 tot juni 1988 (onderzoek naar onder meer moties, interpellaties en schriftelijke vragen (promotie-onderzoek Gerard Visscher))
 • informatie-assistent PDC (Parlementair Documentatie Centrum), Rijksuniversiteit Leiden, te 's-Gravenhage, van 1 februari 1988 tot 1 september 1989 (formele indiensttreding 1 april 1988)
 • informatieredacteur (redacteur, projectmedewerker en -beheerder van diverse videotex- en internetbestanden) PDC (Rijks)universiteit Leiden (later tevens PDC IA) te 's-Gravenhage, vanaf 1 september 1989
 • beheerder biografisch archief PDC (Rijks)universiteit Leiden, te 's-Gravenhage, vanaf december 1989

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In de periode 1979-1999 bestuurslid en voorzitter van de PvdA-afdeling Pijnacker
 • Sinds 1990 (vrijwel wekelijks) als vrijwilliger werkzaam in vogelreservaat "De Ackerdijkse Plassen" te Pijnacker
 • Stelde eind jaren '90 vragen op politiek gebied samen voor het VARA-tv-programma 'Per seconde wijzer'
 • Zijn vader was beambte van de Technische Afdeling (planning) van de NV Nederlandse Kabelfabrieken (NKF)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Onze lezer aan het Lange Voorhout" (in de rubriek "De Haagse Kier" in Trouw)

woonplaats
Delft

e-mailadres
bb170@pdc.nl

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995" (dissertatie, 1998)
 • "Met de tijd meegegaan. Eerste Kamer van bolwerk van de Kroon tot bolwerk van de burgers", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2000
 • "Eene mislukte kopie naar Engelsch model", boekbespreking in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2003
 • "Kamerleden als passanten in de Haagse politiek. De maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden 1970-2004", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004, 69 (samen met J.Th.J. van den Berg)
 • "Van grootburgers naar professionals. Nederlandse politici tussen 1875 en 1975", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 43-68
 • "Geen zelfreflectie, maar zelfbewustzijn. De Eerste Kamer in de periode 1995-2009", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2009
 • "Een Nederlandse machtspoliticus machteloos in Brussel. Henk Vredeling, lid van de Europese Commissie (1977-1981)", in: G. Voerman, B. van den Braak en C. van Baalen (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010)
 • "De Nederlandse eurocommissarissen" (red., samen met G. Voerman en C.C. van Baalen, 2010)
 • "Held of verliezer? De parlementaire enquête kan politicus maken of breken", in: "Lees het na magazine" (Nationaal Archief), 3/2011
 • "Zonder last. Beschouwingen over de regels in de politiek" (bundel columns, met J.Th.J. van den Berg, 2011)
 • "Historische lessen over het door het volk geregeerde Amerika" (bespreking van Alexis de Tocqueville, 'Over de democratie in Amerika'), in: "Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek", 21 (2011)
 • "'Weg met den troon, weg met de koningin!', Republikeinse uitingen in het parlement", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2013
 • "Representerende het Nederlandse volk. De samenstelling van de Tweede Kamer", in: R. Aerts, C. van Baalen, H. te Velde e.a. (red.), "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (2015), 65
 • "De andere Kamer. De verhouding tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer", in: R. Aerts, C. van Baalen, H. te Velde e.a. (red.), "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (2015), 119
 • "Hoe moeilijk soms ook, uiteindelijk gaat het in de politiek om resultaten", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015
 • "Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1946-2016" (samen met J.Th.J. van den Berg, 2017)
 • diverse artikelen en columns over parlementaire geschiedenis, de Eerste Kamer, kiesrecht, alsmede over parlement en politiek, in o.a. "Staatscourant", dagblad "Trouw", tijdschrift "Openbaar Bestuur" en digitale nieuwsbrief "De Hofvijver"

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.