Stemmen op een formateur, een minister-president of voor een coalitie?

donderdag 18 november 2004, 12:01

Dezer dagen wordt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer behandeld. Reden voor Tweede-Kamerleden proefballonnetjes op te laten voor de versterking van de democratie, en wel in het bijzonder om de burger meer invloed te geven bij de vorming van een kabinet.

Zo noemde het D66-Kamerlid Boris van der Ham de mogelijkheid te stemmen voor een kabinetsformateur, als opstapje naar de gekozen minister-president. Want dat is voor D66 toch het uiteindelijk doel. Volgens Ruud Luchtenveld staat de VVD open voor een discussie over de gekozen minister-president.

GroenLinks wil dat er een eind komt aan de praktijk dat Nederland een niet gekozen regering krijgt. Wijnand Duyvendak kwam met het idee om bij Tweede-Kamerverkiezingen naast een stem voor de Tweede Kamer de kiezer te laten stemmen voor een coalitie, en op die manier te laten bepalen welke coalitie moet gaan regeren. Daar heeft de kiezer volgens Duyvendak meer aan dan een districten-kiesstelsel of een gekozen minister-president.

bron: anp, persbericht GroenLinks


meer over