Artikel 49: Afwijking van artikel 32

48
Artikel 49
50
  • 2. 
    Lid 1, is niet langer van toepassing dan vijf boekjaren na de aanvang van de derde fase.