Artikel 33: Toedeling van nettowinst en -verlies van de Europese Centrale Bank

32
Artikel 33
34
 • 1. 
  De nettowinst van de Europese Centrale Bank wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:
  • a) 
   een door de Raad van bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20% van de nettowinst mag bedragen, wordt naar het algemeen reservefonds overgedragen tot een maximum van 100% van het kapitaal;
  • b) 
   de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de Europese Centrale Bank verdeeld naar rato van hun gestorte aandelen.