Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk

foto Dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk
bron: Provincie Noord-Brabant

Wim van de Donk (1962) was van oktober 2009 tot oktober 2020 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant. Daarvoor was hij vanaf 2004 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tevens was hij hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. De heer Van de Donk werkte voordien bij het Expertisecentrum voor overheidsautomatisering van het ministerie van Justitie. Hij is lid van het CDA.

in de periode 2004-2020: voorzitter WRR, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus (Wim)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Veghel, 17 mei 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • voorzitter WRR, van 1 september 2004 tot 1 oktober 2009
  • hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, Universiteit van Tilburg, vanaf 1 januari 2002
  • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Noord-Brabant, van 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/10)
  • voorzitter Bestuurlijk Ketenberaad (BKB, Ministerie van Justitie en Veiligheid), vanaf april 2018
  • lid Regieraad Responsieve Overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), vanaf 2018

vorige (2/75)
  • lid begeleidingscommissie onderzoek Raad van State 'Toekomst van de Rechtsvorming in Nederland', van 2013 tot november 2014
  • lid kerncommissie Advies Toekomstbestendig Omroepbestel van de Raad voor Cultuur, van september 2013 tot januari 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ereburger van de provincie Jiangsu in China (2017)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad in 2007 op als informateur en voorzitter van de onderhandelingen over het bestuursakkoord 'Vertrouwen in Brabant'

uit de privésfeer
  • Was in 1994 winnaar van de Thorbeckeprijs voor een essay over bestuurlijke herindeling
  • Kreeg in 1998 de G.A. van Poeljejaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn dissertatie

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.